Trái khuynh diệp

Mã sản phẩm: F110720F010

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 90,000₫

Số lượng

Chiều cao: 50-60cm

Cân nặng: 50g