Trà Thơm Tho- S

Trà Thơm Tho- S

SKU: T310070S000
100,000₫
Trà Hồng hoa- S

Trà Hồng hoa- S

SKU: T310030S000
60,000₫
Trà Hồng hoa- L

Trà Hồng hoa- L

SKU: T310030L000
150,000₫
Trà Hoa tuyết-L

Trà Hoa tuyết-L

SKU: T310040L000
150,000₫
Trà An Miên- S

Trà An Miên- S

SKU: T310010S000
60,000₫
Trà An Miên- L

Trà An Miên- L

SKU: T310010L000
150,000₫
Bình trà nắp thủy tinh 400ml

Bình trà nắp thủy tinh 400ml

SKU: T320042S000
180,000₫