Lá gân

Lá gân

2,500₫
Protea sunflower-trắng

Protea sunflower-trắng

SKU: F110820F020
90,000₫
Salem - đỏ

Salem - đỏ

SKU: F110480F070
150,000₫
Hoa teasel-cam

Hoa teasel-cam

SKU: F110760F060
50,000₫
Đại mạch non Hà Lan-màu gốc size L
Cỏ lau Đà Lạt-M-màu beige

Cỏ lau Đà Lạt-M-màu beige

SKU: F110371M030
300,000₫
Protea Plumosum-màu tự nhiên

Protea Plumosum-màu tự nhiên

SKU: F110790F010
80,000₫
Protea compacta-cam

Protea compacta-cam

SKU: F110400F060
70,000₫
Protea compacta- trắng

Protea compacta- trắng

SKU: F110400F020
70,000₫