Bình hoa nội thất M130616F

Mã sản phẩm: M130616F

Loại: Hoa bình: 13

Giá gốc 2,950,000₫

Số lượng