Achillea Filipendula- đỏ

Achillea Filipendula- đỏ

SKU: F110010F070
300,000₫
Achillea Nobilis- cam

Achillea Nobilis- cam

SKU: F110020F060
200,000₫
Achillea Nobilis- xanh

Achillea Nobilis- xanh

SKU: F110020F080
400,000₫
Achillea Parker- vàng

Achillea Parker- vàng

SKU: F110030F080
100,000₫
Araban

Araban

SKU: F110060F010
80,000₫
Bạch đàn nụ

Bạch đàn nụ

SKU: F110210S010
140,000₫
Ball

Ball

10,000₫
Banksia

Banksia

SKU: F110100F000
200,000₫
Banksia Protea-đỏ

Banksia Protea-đỏ

SKU: F110110F070
250,000₫
bát giác- màu hồng

bát giác- màu hồng

SKU: F110670F040
250,000₫