Đại mạch Hà Lan- màu đen- M

Mã sản phẩm: F110732M014

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 400,000₫

Số lượng

Đại mạch khô bông vàng râu đen nhập khẩu Hà Lan.
Bông lúa già, chắc, mẩy, chiều dài cành lúa trung bình 50-55cm.
Hoa bền có thể lên đến 3 năm.

Đại mạch khô bông vàng râu đen nhập khẩu Hà Lan.
Bông lúa già, chắc, mẩy, chiều dài cành lúa trung bình 50-55cm.
Hoa bền có thể lên đến hơn 2 năm.