Cúc nhí-màu trắng

Mã sản phẩm: F110510F020

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 90,000₫

Số lượng

Định lượng: 50-55 bông/bó

Chiều cao: 30cm