Cỏ lau đuôi cáo màu nâu

Mã sản phẩm: F110810010

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 300,000₫

Số lượng

Cỏ lau đuôi cáo màu nâu.

Chiều dài cành lau 35-40cm. Một bó 15 cành.

Cỏ lau đuôi cáo màu nâu.

Chiều dài cành lau 35-40cm. Một bó 15 cành.