Nụ tầm xuân màu đỏ

Mã sản phẩm: F110880F070

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 20,000₫

Số lượng