Lá táo bạc ( 1 cành) preserved-đỏ (Eucalyptus baby )

Mã sản phẩm: F120080F070

Loại: Hoa ướp: 12

Giá gốc 35,000₫

Số lượng

Chiều cao: 40-60cm