Lá liễu preserved- màu xanh lá

Mã sản phẩm: F120010F080

Loại: Hoa ướp: 12

Giá gốc 200,000₫

Số lượng

Chiều cao: 50-80cm

Định lượng: 1-2 cành/bó