Cỏ lau đuôi cáo màu hồng

Mã sản phẩm: F110810040

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 350,000₫

Số lượng

Cỏ lau đuôi cáo màu hồng

Chiều dài cành lau 35-40cm. Một bó 15 cành.

Mini pampas in pink color.

15 stems/bunch

Cỏ lau đuôi cáo màu hồng

Chiều dài cành lau 35-40cm. Một bó 15 cành.

Mini pampas in pink color.

15 stems/bunch