Vòng rễ cây cọng mảnh 20 cm

Mã sản phẩm: A73009

Loại: Vòng: 73

Giá gốc 70,000₫

Số lượng