Lá hạt dẻ mùa thu (Copper Beech)

Mã sản phẩm: F110780F010

Giá gốc 350,000₫

Số lượng

Sản phẩm là 1 bó lá hạt dẻ màu thu với các màu đỏ, vàng ngẫu nhiên