Dây ruy băng lụa 4 cm- dài 20 m

Mã sản phẩm: L82005

Loại: Ruy băng: 82

Giá gốc 200,000₫

Số lượng