Bình gốm mặt thiền 035

Mã sản phẩm: V52150635

Loại: Bình gốm: 52

Giá gốc 350,000₫

Số lượng

Bình gốm mặt người đang thiền, có 3 màu: trắng, vàng, cam san hô

Kích thước: cao 15cm x rộng 16cm x đường kính miệng bình 6.5cm

Bình gốm mặt người đang thiền, có 3 màu: trắng, vàng, cam san hô

Kích thước: cao 15cm x rộng 16cm x đường kính miệng bình 6.5cm