Bình gốm decor màu xi măng 057

Mã sản phẩm: V52261257

Loại: Bình gốm: 52

Giá gốc 500,000₫

Số lượng

Gốm Bình Dương xuất khẩu, hàng tuyển chọn.

Bình cao 26cm x đường kính miệng bình 12cm

Gốm Bình Dương xuất khẩu, hàng tuyển chọn.

Bình cao 26cm x đường kính miệng bình 12cm