Yến mạch- màu tự nhiên

Mã sản phẩm: F110360F010

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 110,000₫

Số lượng

Màu tự nhiên

Cao: 60-70cm

Trọng lượng: 50g