Yến mạch- màu trắng

Mã sản phẩm: F110360F020

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 150,000₫

Số lượng

Màu sắc: trắng

Chiều cao: 60-70cm

Cân nặng: 50g