Setaria-màu gốc

Mã sản phẩm: F110470F010

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 350,000₫

Số lượng

Định lượng: 40-45 bông/bó

Chiều dài: 50-70cm