Lúa mạch TQ- màu trắng

Mã sản phẩm: F110530F020

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 200,000₫

Số lượng

Chiều cao: 60-70cm

Định lượng: 45-50 bông/bó