Cỏ lau đuôi cáo màu trắng

Mã sản phẩm: F110810020

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 300,000₫

Số lượng

Cỏ lau đuôi cáo màu trắng kem.

Chiều dài cành lau 35-40cm. Một bó 15 cành.

Cỏ lau đuôi cáo màu trắng kem.

Chiều dài cành lau 35-40cm. Một bó 15 cành.