Lau sậy-hồng

Mã sản phẩm: F110810040

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 350,000₫

Số lượng

Bó cỏ lau màu hồng gồm 15 cành