Lá táo bạc cánh mỏng preserved- xanh lá ( true blue)

Mã sản phẩm: F120070F080

Loại: Hoa ướp: 12

Giá gốc 160,000₫

Số lượng

Chiều cao: 60-70cm

Định lượng: 3-5 cành/bó