Lá Táo Bạc Cánh Mỏng Preserved-Đỏ ( True Blue)

Mã sản phẩm: F120070F070

Loại: Hoa ướp: 12

Giá gốc 160,000₫

Số lượng

Chiều cao: 60-70cm

Định lượng: 3-5 cành/bó