Lá liễu khô- màu gốc

Mã sản phẩm: F110630F010

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 300,000₫

Số lượng

Chiều cao: 50-80cm