Lá dương sỉ preserved- màu trắng

Mã sản phẩm: F120160F020

Loại: Hoa ướp: 12

Giá gốc 40,000₫

Số lượng

Cao: 20-30cm