Lá Đô La Preserved-Xanh Lá Đậm (bó) (Eucalyptus populus)

Mã sản phẩm: F120100F082

Loại: Hoa ướp: 12

Giá gốc 300,000₫

Số lượng

Chiều cao: 50-60cm

Định lượng: 1-2 nhánh/bó