Lá đô la preserved-đỏ bordeaux (bó) (Eucalyptus populus)

Mã sản phẩm: F120100F072

Loại: Hoa ướp: 12

Giá gốc 300,000₫

Số lượng

Cao: 50-60cm

Định lượng: 1-2 nhánh/bó