Lá đô la preserved-cam (bó) (Eucalyptus populus)

Mã sản phẩm: F120100F060

Giá gốc 350,000₫

Số lượng

Chiều cao: 50-60cm

Định lượng: 1-2 nhánh/bó