Khay đồng tròn 30cm

Mã sản phẩm: D62003

Loại: Khay: 62

Giá gốc 590,000₫

Số lượng