Hoa gạo- màu trắng

Mã sản phẩm: F110420F020

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 250,000₫

Số lượng

Cao 40-60cm

trọng lượng: 60g