Bó hoa cắm bình custom M11119S

Mã sản phẩm: M11119S

Loại: Hoa Bó: 11

Giá gốc 650,000₫

Số lượng

Hoa Wild Bloom cắm trên bình của khách mang đến.

Giá của sản phẩm chưa bao gồm bình gốm.