Hạt dẻ

Mã sản phẩm: F130140F010

Giá gốc 20,000₫

Số lượng

Đường kính trái: 1.5-2cm

Chiều cao trái: 2.5-4cm