Giấy Pelure trắng

Mã sản phẩm: L81006

Loại: Giấy gói: 81

Giá gốc 10,000₫

Số lượng

Giấy pelure màu trắng trơn để gói hoa khô, gói hàng...

Khổ giấy 45m x 65cm

Giấy pelure màu trắng trơn để gói hoa khô, gói hàng...

Khổ giấy 45m x 65cm