Echinops -gốc

Mã sản phẩm: F110200F010

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 180,000₫

Số lượng

Chiều cao: 45-50cm

Định lượng: 2-3 nhánh/bó