Đại mạch Hà Lan-màu gốc

Mã sản phẩm: F110090F010

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 450,000₫

Số lượng

Lúa mạch Hà Lan loại già, bông lúa to chắc hạt.

Định lượng: 1 bó 40 bông

Chiều dài hoa: 50-70cm

Lúa mạch Hà Lan loại già, bông lúa to chắc hạt.

Định lượng: 1 bó 40 bông

Chiều dài hoa: 50-70cm