Cúc rơm-màu hồng

Mã sản phẩm: F110520F040

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 90,000₫

Số lượng

Định lượng: 50 bông/bó

Chiều cao:30-35cm