cỏ lau-S-hồng (bông: 30-50 cm)

Mã sản phẩm: F110370S040

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 120,000₫

Số lượng

Chiều dài hoa: 30-50cm

Tổng chiều dài: 140cm