Cỏ lau-M-gốc (bông: 50-60 cm)

Mã sản phẩm: F110370M010

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 100,000₫

Số lượng

Chiều cao hoa: 50-60cm

Tổng chiều dài: 140cm