Cỏ lau-M-beige (bông: 50-60 cm)

Mã sản phẩm: F110370M030

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 150,000₫

Số lượng

Chiều cao hoa: 50-60cm

Tổng chiều dài: 140cm