Cỏ lau-L-beige (bông: 70 cm)

Mã sản phẩm: F110370L030

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 170,000₫

Số lượng

Chiều dài hoa: 60-70cm

Tổng chiều dài: 140cm