Cỏ lau Đà Lạt-M-màu beige

Mã sản phẩm: F110371M030

Loại: Hoa khô: 11

Giá gốc 300,000₫

Số lượng

Cỏ lau bông rũ với chiều dài cành từ 50-65cm