Chậu gốm trụ phối 3 tone màu xanh

Mã sản phẩm: V52491313150

Loại: Bình gốm: 52

Giá gốc 200,000₫

Số lượng