Cẩm tú cầu cành preserved- tím

Mã sản phẩm: F120120F110

Loại: Hoa ướp: 12

Giá gốc 250,000₫

Số lượng

Chiều cao hoa: 50-60cm