Cẩm tú cầu cành preserved ĐL-S (cành)

Mã sản phẩm: F120120S000

Loại: Hoa ướp: 12

Giá gốc 200,000₫

Số lượng

Chiều cao hoa: 50-60cm