Cẩm tú cầu cành preserved ĐL-M (cành)

Mã sản phẩm: F120120M000

Loại: Hoa ướp: 12

Giá gốc 250,000₫

Số lượng

Chiều cao hoa: 50-60cm