Bình vuông 12x20

Mã sản phẩm: V51281220000

Giá gốc 390,000₫

Số lượng