Bình trứng nhiều màu

Mã sản phẩm: V52711011150

Loại: Bình gốm: 52

Giá gốc 150,000₫

Số lượng

Chiều cao: 11cm

Đường kính miệng: 2cm