Bình trụ trắng

Mã sản phẩm: V52841617020

Loại: Bình gốm: 52

Giá gốc 200,000₫

Số lượng